Okresné kolo Košice IV, Košický kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
Volejbal

Dátum konania

Uzavretie súpisiek do

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Gym. Alejová 1, KE 4 Alejová 1, Košice-Juh Súpiska
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Južná trieda 10, Košice-Juh Súpiska
OA Polárna 1, KE 4 Polárna 1, Košice-Nad jazerom Súpiska
SOŠ Ostrovského 1, KE 4 Ostrovského 1, Košice-Juh Súpiska
SOŠ automobilová Moldavská cesta 2, KE 4 Moldavská cesta 2, Košice-Juh Súpiska
SOŠ tech. Kukučínova 23, KE 4 Kukučínova 23, Košice-Juh Súpiska
SOŠ vet. Nám.ml.poľnohosp. 2, KE 4 Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca Súpiska
SZŠ Kukučínova 40, KE 4 Kukučínova 40, Košice-Juh Súpiska