Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína
basketbal

Dátum konania

Uzavretie súpisiek do

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
GAS-BB J.A Komenského 18, Banská Bystrica Súpiska
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica Súpiska
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Mládežnícka 51, Banská Bystrica Súpiska
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Hurbanova 9, Banská Bystrica Súpiska
Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica Školská 7, Banská Bystrica Súpiska
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Kremnička 10, Banská Bystrica Súpiska
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Tajovského 30, Banská Bystrica Súpiska
SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, B. Bystrica Hurbanova 6, Banská Bystrica Súpiska
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Trieda SNP 54, Banská Bystrica Súpiska