Okresné kolo Dunajská Streda, Trnavský kraj

Futbal
Futbal
 

Disciplína
Futbal

Dátum konania
7.4.2020

Uzavretie súpisiek do
7.4.2020

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
Termín finále : 7. 4. 2020 utorok od 10.00 – 13,00 hod. Miesto : Futbalové ihrisko Orechová Potôň Systém súťaže : V dvoch skupinách. Turnaj skupiny organizuje škola prvá menovaná v skupine do 31. marca 2020 Skupina „A“: SŠŠ DS, VÁG, SOŠ Neratovice, Súkr. gymn. DS Skupina „B“: SOŠ RV, Szabóa 1 DS, OA V. Meder, Dúbravu Do okresného finále postupujú dvaja zo skupín
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Nám. sv. Štefana 1190/4 , Dunajská Streda Súpiska
Gym. L.Dúbravu Smetanov háj 285/8, Dun. Streda Smetanov háj 285/8 , Dunajská Streda Súpiska
OA Bratislavská 38, Veľ. Meder Bratislavská 38, Veľký Meder Súpiska
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Nám. sv. Štefana 1533/3 , Dunajská Streda Súpiska
SOŠ staveb. s VJM Gyulu Szabóa 1, Dun. Streda Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda Súpiska
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 , Dunajská Streda Súpiska
Súkr. SOŠ s VJM Neratovické nám. 1916/16, Dun. Str Neratovické nám. 1916/16 , Dunajská Streda Súpiska
Súkr. SOŠ SD Jednota Vinohradská 48, Šamorín Vinohradská 48, Šamorín Súpiska
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Hlavná 21, Dunajská Streda Súpiska