Obvodné kolo Bratislava V, Bratislavský kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
Volejbal

Dátum konania
11.3.2015

Uzavretie súpisiek do
11.3.2015

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
Základná škola
Budatínska 61
851 01 Bratislava
  Služby
 
Základná škola
Turnianska 10
851 01 Bratislava
  Služby
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Pankúchova 4, BA 5 Bratislava V
  2. ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava V
  3. ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava V
  4. ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava V
Bez uvedeného poradia:  
  - Cirk. ZŠ Narnia Beňadická 38, BA 5 Bratislava V
  - Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava V
  - ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava V
  - ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava V
  - ZŠ Holíčska 50, BA 5 Bratislava V
  - ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava V
  - ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava V