Hádzaná žiačok ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
260

Zúčastnených žiakov:
2112

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 28.9.2017
ZŠ Bieloruská Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 19.9.2017
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 19.9.2017
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2017
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2017
ZŠ Holíčska 50, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2017
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.9.2017
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 20.2.2018
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 5.9.2017
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 20.2.2018
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 26.9.2017
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 17.9.2017
ZŠ Rohožník 399, Rohožník Rohožník (BA) 15.9.2017
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 5.9.2017
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 13.9.2017
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 26.9.2017
ZŠ Žitavská 1, BA 2 Bratislava-Vrakuňa (BA) 29.9.2017
ZŠ A.Dubčeka Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 14.9.2017
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 12.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10