Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
102

Zúčastnených žiakov:
891

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 7.9.2017
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 11.9.2017
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 25.9.2017
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 20.9.2017
Gym. I.Kupca Komenského 13, Hlohovec Hlohovec (TT) 27.9.2017
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 17.9.2017
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 25.9.2017
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 11.9.2017
OA Tehelná 4, Hlohovec Hlohovec (TT) 5.9.2017
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Dunajská Streda (TT) 11.9.2017
SPŠ Komenského 1, Trnava Trnava (TT) 27.10.2017
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 3.10.2017
SPŠ staveb. Lomonosovova 7, Trnava Trnava (TT) 19.9.2017
SŠŠ J. Herdu Trnava Trnava (TT) 13.9.2017
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 11.9.2017
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 2.11.2017
SZŠ Športová 349/34, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 18.9.2017
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 19.9.2017
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 28.9.2017
Biling. gym. M. Hodžu Komenského 215, Sučany Sučany (ZA) 25.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6