Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
102

Zúčastnených žiakov:
891

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 5.9.2017
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 25.9.2017
SOŠ Levická 40, Nitra Nitra (NR) 14.9.2017
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 16.9.2017
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 3, NZ Nové Zámky (NR) 8.9.2017
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 6.9.2017
SOŠ pedagogická. Engelsova 3, Levice Levice (NR) 18.12.2017
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 19.9.2017
SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice (NR) 13.9.2017
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 13.9.2017
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 4.9.2017
SPŠ staveb. Cabajská 4, Nitra Nitra (NR) 8.9.2017
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 5.9.2017
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 3.9.2017
SZŠsv.Vincenta de Paul 17.novembra1056,Topoľčany Topoľčany (NR) 19.9.2017
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 13.9.2017
Súkr. SOŠ s VJM Slovenská 52, Kolárovo Kolárovo (NR) 21.9.2017
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 4.9.2017
Gym. ako o.z. spoj.školy J.Henischa Slovenská 5, B Bardejov (PO) 17.9.2017
Gym. Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 11.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6