Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
102

Zúčastnených žiakov:
891

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj.škola, Kollárova 17, Sečovce Sečovce (KE) 13.9.2017
SOŠ Ostrovského 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 6.9.2017
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 6.9.2017
SOŠ E, Stojan 1, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 7.9.2017
SOŠ obch. a služ. Školská 4, Michalovce Michalovce (KE) 6.9.2017
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 4.9.2017
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 18.9.2017
Súkr. str. športová škola. Užhorodská 39, KE 4 Košice-Juh (KE) 7.9.2017
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 3.9.2017
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 15.9.2017
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 20.9.2017
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2017
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 6.9.2017
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 6.9.2017
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 8.9.2017
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 15.9.2017
OA Bolečkova 2, Nitra Nitra (NR) 6.9.2017
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 8.9.2017
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 18.9.2017
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 6.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6