Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
109

Zúčastnených žiakov:
723

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 12.9.2016
ZŠ Á.Vámbéryho s VJM Hviezdoslavova ul. 2094/2, Du Dunajská Streda (TT) 6.11.2016
Biling. gym. M. Hodžu Komenského 215, Sučany Sučany (ZA) 8.9.2016
Gym. Jesenského 2243, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 19.9.2016
Gym. Štefánikova 219/4, Bytča Bytča (ZA) 19.9.2016
Gym. sv. F. z Assisi J. M. Hurbana 44, Žilina Žilina (ZA) 29.9.2016
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 7.9.2016
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 7.9.2016
Spojená škola Martin Martin (ZA) 31.8.2016
SOŠ PaS Námestovo (ZA) 20.9.2016
SOŠ poľn. a služ.na vidieku Predmestská 82, Žilina Žilina (ZA) 2.11.2016
SOŠ strojnícka, Športová 1326, KNM Kysucké Nové Mesto (ZA) 19.9.2016
SPŠ inf. technológií - Nábrežná 1325,Kysucké Nové Kysucké Nové Mesto (ZA) 19.9.2016
SZŠ Hlboká cesta 23, Žilina Žilina (ZA) 31.8.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6