Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
109

Zúčastnených žiakov:
723

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ J.A.B. - Námestie SNP 5,Partizánske Partizánske (TN) 2.9.2016
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 22.9.2016
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 26.9.2016
SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom Dubnica nad Váhom (TN) 29.9.2016
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 16.2.2017
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 24.9.2016
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Dunajská Streda (TT) 29.9.2016
Gym. I.Kupca Komenského 13, Hlohovec Hlohovec (TT) 14.2.2017
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 5.9.2016
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 7.9.2016
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 21.9.2016
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Dunajská Streda (TT) 12.9.2016
SPŠ Komenského 1, Trnava Trnava (TT) 17.10.2016
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 19.9.2016
SPŠ staveb. Lomonosovova 7, Trnava Trnava (TT) 14.9.2016
SŠŠ J. Herdu Trnava Trnava (TT) 5.9.2016
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 12.9.2016
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 22.9.2016
SZŠ Športová 349/34, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 13.9.2016
Súkr. SOŠ s VJM Neratovické nám. 1916/16, Dun. Str Dunajská Streda (TT) 14.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6