Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
109

Zúčastnených žiakov:
723

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 14.9.2016
Gym. J.A.Raymana Mudroňova 20, Prešov Prešov (PO) 9.9.2016
Gym. J.Franciscih Kláštorská 37, Levoča Levoča (PO) 20.9.2016
Gym. L.Stöckela Jiráskova 12, Bardejov Bardejov (PO) 12.9.2016
Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča Levoča (PO) 19.9.2016
H. A. J. Andraščíka Bardejov Bardejov (PO) 31.8.2016
SŠ, Ľ. Podjavorinskej Prešov (PO) 9.9.2016
SOŠ A. Dubčeka 963/2, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 13.9.2016
SZŠ Sládkovičova 36, Prešov Prešov (PO) 27.9.2016
SZŠ Š.Kluberta Kláštorská 24A, Levoča Levoča (PO) 20.3.2017
Súkromné gymnázium DSA Bardejov (PO) 5.9.2016
ZŠ s MŠ Dostojevského ul. 2616/25, Poprad Poprad (PO) 6.9.2016
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 9.9.2016
Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske (TN) 7.9.2016
Gym. J.Jesenského Radlinského 665/2, Bán. n/Bebrav Bánovce nad Bebravou (TN) 16.2.2017
Gym. Ľ.Štúra 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín (TN) 30.1.2017
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 28.9.2016
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 27.9.2016
OA Trenčín Trenčín (TN) 27.9.2016
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 7.10.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6