Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
109

Zúčastnených žiakov:
723

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 20.9.2016
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 19.9.2016
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 28.9.2016
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 27.9.2016
SOŠ Levická 40, Nitra Nitra (NR) 14.9.2016
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 28.9.2016
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 3, NZ Nové Zámky (NR) 14.9.2016
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 12.9.2016
SOŠT- Bratislavská cesta 10, Komárno Komárno (NR) 30.9.2016
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 14.9.2016
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 19.9.2016
SPŠ staveb. Cabajská 4, Nitra Nitra (NR) 8.9.2016
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 12.9.2016
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 8.9.2016
SZŠ Farská 23, Nitra Nitra (NR) 19.9.2016
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 12.9.2016
Súkr. SOŠ s VJM Slovenská 52, Kolárovo Kolárovo (NR) 11.9.2016
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 23.9.2016
Gymnázium Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves (PO) 26.9.2016
Gym. ako o.z. spoj.školy J.Henischa Slovenská 5, B Bardejov (PO) 22.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6