Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
109

Zúčastnených žiakov:
723

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ Gemerská 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 21.9.2016
SOŠ Ostrovského 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 9.9.2016
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 5.9.2016
SOŠ E, Stojan 1, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 20.9.2016
SOŠ obch. a služ. Školská 4, Michalovce Michalovce (KE) 2.9.2016
SOŠ poľn. a služ. na vidieku Kukučínova 23, KE 4 Košice-Juh (KE) 30.9.2016
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 12.9.2016
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, KE 2 Košice-Západ (KE) 20.9.2016
ZŠ Obchodná 5, Sečovce Sečovce (KE) 13.9.2016
ZŠ Hlavná 165, Valaliky Valaliky (KE) 20.9.2016
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 1.9.2016
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 31.8.2016
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 13.9.2016
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 16.9.2016
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 28.9.2016
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 13.9.2016
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 7.9.2016
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 5.9.2016
OA Bolečkova 2, Nitra Nitra (NR) 25.9.2016
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 26.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6