Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
133

Zúčastnených žiakov:
1087

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk. SOŠ elektr. P.G.Frassatiho Vazovova 12, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 5.9.2016
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 19.9.2016
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 9.9.2016
Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra Modra (BA) 16.9.2016
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 4.11.2016
SPŠ elektr. Karola Adlera 5, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 12.9.2016
SPŠ stav. a geodet., Drieňová 35, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.10.2016
SŠp.Š Ostredková 10, BA2 Bratislava-Ružinov (BA) 27.9.2016
Súkr. ŠUP - Vlastenecké námestie 1,Bratislava-Petr Bratislava-Petržalka (BA) 7.9.2016
Súkr.gym. ESPRIT Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2016
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2016
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2016
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2016
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 13.3.2017
Cirk.gym.sv. J.Krstiteľa M R.Štefánika 9, Trebišov Trebišov (KE) 19.9.2016
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 29.9.2016
Gym. Alejová 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 14.9.2016
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 17.9.2016
Gym. Opatovská 7, KE 4 Košice-Vyšné Opátske (KE) 16.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7