Hádzaná žiačok ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
275

Zúčastnených žiakov:
2107

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 19.9.2016
Spoj.škola ZŠ a Gymn.Sv.rod.,Gercenova 10, BA Bratislava-Petržalka (BA) 22.2.2017
ZŠ Bieloruská Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 13.9.2016
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 22.9.2016
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.9.2016
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 20.9.2016
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.9.2016
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 18.9.2016
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 9.9.2016
ZŠ Podzáhradná 51, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskupice (BA) 18.9.2016
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 19.9.2016
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 21.9.2016
ZŠ Rohožník 399, Rohožník Rohožník (BA) 3.9.2016
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 13.9.2016
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 7.9.2016
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2016
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 17.9.2016
ZŠ A.Dubčeka Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 13.9.2016
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 13.9.2016
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 13.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10