Hádzaná žiakov ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
284

Zúčastnených žiakov:
2299

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra Modra (BA) 16.9.2016
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 19.9.2016
Spoj.škola ZŠ a Gymn.Sv.rod.,Gercenova 10, BA Bratislava-Petržalka (BA) 28.9.2016
Súkr. ZŠ Esprit Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 8.9.2016
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 7.9.2016
ZŠ Borodáčova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.9.2016
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.9.2016
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2016
ZŠ Hlboká cesta 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2016
ZŠ Holíčska 50, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 22.2.2017
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.9.2016
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 20.9.2016
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 18.9.2016
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 9.9.2016
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 19.9.2016
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 21.9.2016
ZŠ Rajčianska 3, BA 2 Bratislava-Vrakuňa (BA) 10.4.2017
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 7.9.2016
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 28.9.2016
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 17.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10