Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
709

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 21.9.2015
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Dunajská Streda (TT) 20.9.2015
Gym. I.Kupca Komenského 13, Hlohovec Hlohovec (TT) 18.9.2015
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 3.9.2015
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 14.9.2015
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 17.9.2015
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Dunajská Streda (TT) 7.9.2015
SPŠ Komenského 1, Trnava Trnava (TT) 12.10.2015
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 23.9.2015
SPŠE Brezová 2, Piešťany Piešťany (TT) 7.9.2015
SŠŠ J. Herdu Trnava Trnava (TT) 9.9.2015
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 7.9.2015
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 5.10.2015
SZŠ Športová 349/34, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 10.9.2015
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 8.10.2015
Súkr. SOŠ s VJM Neratovické nám. 1916/16, Dun. Str Dunajská Streda (TT) 11.9.2015
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 21.9.2015
ZŠ s MŠ Atómová 1, Trnava Trnava (TT) 24.9.2015
Gym. Štefánikova 219/4, Bytča Bytča (ZA) 22.9.2015
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 4.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6