Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
709

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. L.Stöckela Jiráskova 12, Bardejov Bardejov (PO) 16.9.2015
Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča Levoča (PO) 17.3.2016
SŠ, Ľ. Podjavorinskej Prešov (PO) 30.9.2015
SOŠ A. Dubčeka 963/2, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 21.9.2015
Stredná odb. škola ped., Bottova 15A, Levoča Levoča (PO) 23.9.2015
SZŠ Š.Kluberta Kláštorská 24A, Levoča Levoča (PO) 25.9.2015
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 17.9.2015
Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske (TN) 21.9.2015
Gym. Ľ.Štúra 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín (TN) 31.10.2015
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 9.9.2015
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 29.9.2015
OA Trenčín Trenčín (TN) 31.10.2015
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 22.9.2015
SOŠ J.A.B. - Námestie SNP 5,Partizánske Partizánske (TN) 23.9.2015
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 31.10.2015
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 21.9.2015
SOŠ staveb. E.Belluša Staničná 4, Trenčín Trenčín (TN) 31.10.2015
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 25.9.2015
SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne Trenčín (TN) 31.10.2015
SOŠ letecko Legionárska 160, Trenčín Trenčín (TN) 15.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6