Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
709

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ Cintorínska 4, Nitra Nitra (NR) 11.9.2015
SOŠ Levická 40, Nitra Nitra (NR) 18.9.2015
SOŠ Svätého Štefana 81, Štúrovo Štúrovo (NR) 14.9.2015
SOŠDaS Jesenského 1, Nové Zámky Nové Zámky (NR) 18.9.2015
SOŠ hotel. služ. a obch., Zdravotnícka 3, NZ Nové Zámky (NR) 10.9.2015
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 3.9.2015
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 25.9.2015
SOŠT- Bratislavská cesta 10, Komárno Komárno (NR) 29.9.2015
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 14.1.2016
SPŠ staveb. Cabajská 4, Nitra Nitra (NR) 9.9.2015
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 25.9.2015
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 8.9.2015
SZŠ Farská 23, Nitra Nitra (NR) 11.9.2015
Súkr.SŠ- Súkromná OA Svätého Štefana 36, Štúrovo Štúrovo (NR) 14.9.2015
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 20.9.2015
Súkr. SOŠ s VJM Slovenská 52, Kolárovo Kolárovo (NR) 3.9.2015
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 10.9.2015
Gym. Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 11.9.2015
Gym. J.A.Raymana Mudroňova 20, Prešov Prešov (PO) 3.9.2015
Gym. J.Franciscih Kláštorská 37, Levoča Levoča (PO) 21.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6