Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
709

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ Gemerská 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 18.9.2015
SOŠ Ostrovského 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 2.9.2015
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 3.9.2015
SOŠ E, Stojan 1, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 14.9.2015
SOŠ obch. a služ. Školská 4, Michalovce Michalovce (KE) 1.9.2015
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, KE 2 Košice-Západ (KE) 16.9.2015
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 15.10.2015
Cirk.gym.PannyMárie s VJM Brnenské nám.15, Kolárovo (NR) 21.9.2015
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 3.9.2015
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 15.9.2015
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 23.9.2015
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 21.9.2015
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 8.12.2015
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 9.9.2015
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 4.9.2015
OA Bolečkova 2, Nitra Nitra (NR) 16.9.2015
OA Inoveck 2041, Topoľčany Topoľčany (NR) 11.9.2015
Spoj.škola s o.z. OA Nivy 2, Šaľa Šaľa (NR) 10.9.2015
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 11.1.2016
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 23.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6