Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
709

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
OA Myslenická 1, Pezinok Pezinok (BA) 23.9.2015
SŠp.Š Ostredková 10, BA2 Bratislava-Ružinov (BA) 29.9.2015
SZŠ Záhradnícka 44, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 20.9.2015
Kat.gym. Š.Moysesa Hurbanova 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 29.10.2015
SSOŠP EBG, Žiar n/Hronom Žiar nad Hronom (BB) 4.9.2015
Súkr. ZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 16.9.2015
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 29.9.2015
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 2.3.2016
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 7.9.2015
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 29.2.2016
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 7.9.2015
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 17.9.2015
Gym. Školská 7, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 10.9.2015
Gym. a OG Trebišovská 12, KE 2 Košice-Západ (KE) 5.9.2015
Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 16.9.2015
Gym. P.Horova Masarykova 1, Michalovce Michalovce (KE) 3.9.2015
Gym. Ľ. Štúra 26, Michalovce Michalovce (KE) 16.9.2015
Hotel.akad. Radničné námestie 1, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 23.9.2015
OA Kapušianska 2, Michalovce Michalovce (KE) 2.9.2015
OA Watsonova 61, KE 1 Košice-Sever (KE) 2.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6