Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2001
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
263

Zúčastnených žiakov:
1924

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 8.9.2015
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 18.9.2015
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 9.9.2015
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 3.9.2015
Gym. A. Bernoláka Senec Senec (BA) 10.9.2015
Gym. I.Horvátha Ivana Horvátha 14, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 3.9.2015
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2015
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 8.9.2015
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 7.9.2015
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 16.9.2015
OA Nevädzová 3, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 8.9.2015
OA I.Karvaša Hrobákova 11, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 23.10.2015
SOŠ Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji (BA) 9.9.2015
Spoj.škola s SPŠ s o.z. Gym. podnik. Lichnerova 71 Senec (BA) 29.9.2015
SOŠAaP Kysucká 14, Senec Senec (BA) 8.9.2015
Str. odb. škola pedagogická Bullova 2, BA Bratislava-Dúbravka (BA) 4.9.2015
Gymnázium s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 10.9.2015
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 30.9.2015
ZŠ s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 23.9.2015
CVČ Junior Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 8.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10