Hádzaná žiačok ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2015 / 2016

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, krajských kôl z ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
255

Zúčastnených žiakov:
1925

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 8.4.2016
Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra Modra (BA) 16.9.2015
ZŠ Bieloruská Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 24.9.2015
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 27.9.2015
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 7.9.2015
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 21.9.2015
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 27.4.2016
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 29.9.2015
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 13.9.2015
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 21.9.2015
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 27.4.2016
ZŠ Rohožník 399, Rohožník Rohožník (BA) 6.9.2015
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 18.9.2015
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 7.9.2015
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2015
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 17.9.2015
ZŠ Veternicova 20, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.9.2015
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 18.9.2015
ZŠ Dr.J.Dérera Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky Malacky (BA) 15.9.2015
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 9.9.2015
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10