MiniHádzaná ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
minihádzaná

Ročník:
2014 / 2015

 
Typ súťaže:
Výberová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2004 - 31.12.2009
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Táto súťaž je podporované MŠVVaŠ SR. Financovanie bude zabezpečované na základe zverejnenej výzvy a podanej žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR (zákon 300/2008 Z.z.), prípadne z iných zdrojov. Viac v DOKUMENTOCH - Základné údaje

 
 
 

Zúčastnených škôl:
117

Zúčastnených žiakov:
13

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 2.9.2014
Spoj.škola ZŠ a Gymn.Sv.rod.,Gercenova 10, BA Bratislava-Petržalka (BA) 25.5.2015
Súkr. ZŠ Esprit Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 12.9.2014
ŠpMND a G, Teplická 7, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 25.5.2015
ZŠ Bieloruská Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 16.9.2014
ZŠ Dubová 1, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 25.5.2015
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 25.5.2015
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 3.9.2014
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 25.5.2015
ZŠ Mierová 46, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 25.5.2015
ZŠ Nejedlého 8, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 25.5.2015
ZŠ Podzáhradná 51, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskupice (BA) 4.9.2014
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 25.5.2015
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2014
ZŠ Rajčianska 3, BA 2 Bratislava-Vrakuňa (BA) 26.9.2014
ZŠ Rohožník 399, Rohožník Rohožník (BA) 10.9.2014
ZŠ Sokolíkova 2, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 21.9.2014
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 10.9.2014
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 12.9.2014
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 15.9.2014
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7