Hádzaná žiakov ZŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2011 / 2012

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1996 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

A kategória Postupová súťaž školských družstiev. Štartovať môžu aj žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, pokiaľ spĺňajú vekovú kategóriu súťaže. Majstrovstvá Slovenska usporiada ZŠ Nábrežná 95, N. Zámky, v termíne od 1.5. do 10.5.2012. Viac informácií v dokumentoch.

 
 
 

Zúčastnených škôl:
99

Zúčastnených žiakov:
248

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Školský klub detí pri Základnej škole Bratislava-Nové Mesto (BA) 26.9.2011
ZŠ Dubová 1, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 13.10.2011
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2011
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 10.10.2011
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 25.9.2011
ZŠ Pavla Horova 16, BA 4 Bratislava-Devínska Nová (BA) 12.9.2011
ZŠ Tbiliská 4, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 12.10.2011
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 16.9.2011
ZŠ kpt. J.Nálepku, Školská 2, Stupava Stupava (BA) 19.9.2011
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 22.9.2011
ZŠ s MŠ Cádrova 23, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 20.9.2011
ZŠ s VJM A. M.Szencziho Nám. A. Molnára 2, Senec Senec (BA) 12.10.2011
CVČ Havranské 9, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 1.5.2012
CVČ Junior Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 7.3.2012
Gym. M.Tompu Ref.kr.c. s VJM Daxnerova 42, RS Rimavská Sobota (BB) 20.4.2012
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.10.2011
ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.10.2011
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.10.2011
ZŠ E.M.Šoltésovej M. R. Štefánika 3, Krupina Krupina (BB) 19.9.2011
ZŠ s MŠ Bzovík 136, Bzovík Bzovík (BB) 17.10.2011
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10