Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
101

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ letecko Legionárska 160, Trenčín Trenčín (TN) 14.9.2020
Gym. I.Kupca Komenského 13, Hlohovec Hlohovec (TT) 20.9.2020
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 9.9.2020
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 16.9.2020
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 17.9.2020
SOŠ obch. a služ. Lomonosovova 2797/6, Trnava Trnava (TT) 24.9.2020
SOŠ tech. F. Lipku 2422/5, Hlohovec Hlohovec (TT) 18.9.2020
SPŠ Komenského 1, Trnava Trnava (TT) 30.9.2020
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 8.9.2020
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 30.9.2020
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 24.9.2020
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 10.9.2020
CVČ Komenského 1163, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 16.9.2020
ESŠ M.R.Štefánika 17, Martin Martin (ZA) 14.9.2020
Gym. Jesenského 2243, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 22.9.2020
Gym. J.Lettricha J. Lettricha 2, Martin Martin (ZA) 8.9.2020
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 17.9.2020
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 18.9.2020
SOŠ poľn. a služ.na vidieku Predmestská 82, Žilina Žilina (ZA) 8.9.2020
SPŠ inf. technológií - Nábrežná 1325,Kysucké Nové Kysucké Nové Mesto (ZA) 17.9.2020
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6