Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
101

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 23.9.2020
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 22.9.2020
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 10.9.2020
Spojená škola s o.z. SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky (NR) 21.9.2020
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 10.9.2020
SOŠ potravinárska Krušovsk 2091, Topoľčany Topoľčany (NR) 29.9.2020
SOŠ tech. Kozmálovská cesta 9, Tlmače Tlmače (NR) 7.9.2020
SOŠ tech. Nitrianska 61, Šurany Šurany (NR) 26.9.2020
SOŠT- Bratislavská cesta 10, Komárno Komárno (NR) 24.9.2020
SOŠ TaM 1. mája 1, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 8.9.2020
SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice (NR) 28.9.2020
SPŠ staveb. Cabajská 4, Nitra Nitra (NR) 10.9.2020
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 22.9.2020
SPŠ strojnícka a elektrotechnická. F. Hečku 25, L Levice (NR) 17.9.2020
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 21.9.2020
SZŠsv.Vincenta de Paul 17.novembra1056,Topoľčany Topoľčany (NR) 9.9.2020
Súkr. SOŠ s VJM Slovenská 52, Kolárovo Kolárovo (NR) 10.9.2020
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 18.9.2020
Gym. ako o.z. spoj.školy J.Henischa Slovenská 5, B Bardejov (PO) 23.9.2020
Gym. J.A.Raymana Mudroňova 20, Prešov Prešov (PO) 9.9.2020
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6