Cezpoľný beh žiačok SŠ

Atletika
Atletika
 

Disciplína:
Cezpoľný beh - družstvá, Cezpoľný beh - jednotlivci

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
297

Zúčastnených žiakov:
113

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym.sv.C a M,Duchnovičova 24,Humenné Humenné (PO) 8.9.2020
Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča Levoča (PO) 28.9.2020
Cirk. spoj. škola - GYM - Jiráskova 5, Bardejov Bardejov (PO) 21.9.2020
Gymnázium sv. Jána Pavla II., Poprad Poprad (PO) 8.9.2020
Gym. sv. J. Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné Humenné (PO) 7.9.2020
Gym. sv. Moniky Tarasa Ševčenka 1, Prešov Prešov (PO) 17.9.2020
Gym.T.Vansovej,17.nov. 6,St.Ľubovňa Stará Ľubovňa (PO) 13.9.2020
HA Humenné Humenné (PO) 10.9.2020
Hotel.akad. Baštová 32, Prešov Prešov (PO) 9.9.2020
Hotel.akad.O.Brucknera-MUDr.Alexandra 29,Kežmarok Kežmarok (PO) 8.9.2020
KSŠ sv. Mikuláša, Prešov Prešov (PO) 14.9.2020
OA Dr. C. Daxnera 89, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 16.9.2020
OA Komenského 1, Humenné Humenné (PO) 17.9.2020
OA Murgašova 94, Poprad Poprad (PO) 22.9.2020
OA Volgogradská 3, Prešov Prešov (PO) 7.9.2020
Spojená škola - Jarmočná 108,Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa (PO) 23.9.2020
Spojená škola - Štefánikova 64, Bardejov Bardejov (PO) 9.9.2020
Spoj. škola int., Palárikova 1602/1, Snina Snina (PO) 7.9.2020
SOŠ A. Dubčeka 963/2, Vranov n/T Vranov nad Topľou (PO) 18.9.2020
SOŠ Sládkovičova 2723/120, Snina Snina (PO) 14.9.2020
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13