Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
210

Zúčastnených žiakov:
33

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr. SOŠ Hviezdoslavova11Bardejov Bardejov (PO) 22.9.2020
Súkromná spoj. škola - SSOŠ - Biela voda 2,Kežmaro Kežmarok (PO) 16.9.2020
SSŠŠ - ELBA, Prešov Prešov (PO) 16.9.2020
Súkromné gymnázium DSA Bardejov (PO) 8.9.2020
Súkromné Gymnázium DSA Sabinov Sabinov (PO) 7.9.2020
Škola umeleckého priemyslu - Sovietskych hrdinov 3 Svidník (PO) 24.9.2020
Biling. slovensko Štúrova ul. 2590/31A, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 8.9.2020
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 8.9.2020
Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske (TN) 10.9.2020
Gym. Školská 234/8, Pov. Bystrica Považská Bystrica (TN) 8.9.2020
Gym. J.Jesenského Radlinského 665/2, Bán. n/Bebrav Bánovce nad Bebravou (TN) 28.9.2020
Gym. M.R.Štefánika Športová 41, Nové m n/V Nové Mesto nad Váhom (TN) 30.9.2020
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 21.9.2020
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 25.9.2020
Spoj.škol Trenčianska 66/28, Nová Dubnica Nová Dubnica (TN) 8.9.2020
Spoj.škola sv. Jozefa, o.z. Gym. sv. J. Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom (TN) 25.9.2020
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 14.9.2020
SOŠ J.A.B. - Námestie SNP 5,Partizánske Partizánske (TN) 8.9.2020
SOŠ obch. a služ. Jilemnického 24, Trenčín Trenčín (TN) 8.9.2020
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 10.9.2020
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11