Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
210

Zúčastnených žiakov:
33

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkr.stred.šport.škola,M.C.Sklodowskej 1,BA 5 Bratislava 5 (BA) 10.9.2020
Gymnázium s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 25.9.2020
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 24.9.2020
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 16.9.2020
GAS-BB Banská Bystrica (BB) 28.9.2020
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 17.9.2020
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 28.9.2020
Gym. Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen Zvolen (BB) 25.9.2020
Gym. M.Hrebendu Hlavná 431, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 18.9.2020
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2020
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 30.9.2020
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 9.9.2020
OA Lúčna 4, Lučenec Lučenec (BB) 27.9.2020
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 28.9.2020
SOŠ drev. Lučenecká 2193/17, Zvolen Zvolen (BB) 29.9.2020
SOŠ HSD Zvolenská cesta 83, Lučenec Lučenec (BB) 14.9.2020
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 22.9.2020
SOŠ Pg Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2020
SOŠ sl. a les.,Kolpašská 9, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 17.9.2020
SOŠ techniky a služieb Brezno (BB) 30.9.2020
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10