Basketbal žiačok SŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2020 / 2021

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
210

Zúčastnených žiakov:
33

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
CVČ Komenského 1163, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 16.9.2020
Cirk. sp. š. ZŠ Okružná 2062/25, Dolný Kubín Dolný Kubín (ZA) 14.9.2020
ESŠ M.R.Štefánika 17, Martin Martin (ZA) 14.9.2020
Ev.sp.škola,Komenského 10,Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 11.9.2020
Gym. Š. Moyzesa 21, Ružomberok Ružomberok (ZA) 29.9.2020
Gym. Veľká okružná 22, Žilina Žilina (ZA) 9.9.2020
Gym. A.Bernoláka Mieru 307/23, Námestovo Námestovo (ZA) 8.9.2020
Gym. Biling. Tomáša Ružičku 3, Žilina Žilina (ZA) 11.9.2020
Gym. J.Lettricha J. Lettricha 2, Martin Martin (ZA) 8.9.2020
Gym.J.M.Hurbana,17.novembra 1296,Čadca Čadca (ZA) 14.9.2020
Gym. M.M.Hodžu, M.M.Hodžu 860/9, Lipt. Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 9.9.2020
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 17.9.2020
Hotel.akad., Čs.brigády 1804, Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 8.9.2020
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 18.9.2020
OA Nábrežie K.Petroviča 1571, Lipt.Mikuláš Liptovský Mikuláš (ZA) 18.9.2020
OA, Dolný Kubín Dolný Kubín (ZA) 15.9.2020
OA D.M.Janotu 17.novembra 2701, Čadca Čadca (ZA) 21.9.2020
Spoj.škola Kráľovnej pokoj Na Závaží 2, Žilina Žilina (ZA) 13.9.2020
Stredná od. škola dopravná Rosinská cesta 2, Žilin Žilina (ZA) 23.9.2020
SOŠLaD J. D. Matejovie Hradná 534, Lipt. Hr Liptovský Hrádok (ZA) 8.9.2020
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11