Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
112

Zúčastnených žiakov:
627

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Dunajská Streda (TT) 6.9.2019
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 2.9.2019
SPŠ staveb. Lomonosovova 7, Trnava Trnava (TT) 23.9.2019
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 6.9.2019
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 12.9.2019
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 25.9.2019
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 17.9.2019
Biling. gym. M. Hodžu Komenského 215, Sučany Sučany (ZA) 5.9.2019
CVČ Komenského 1163, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 5.9.2019
Gym. Štefánikova 219/4, Bytča Bytča (ZA) 18.9.2019
Gym. J.Lettricha J. Lettricha 2, Martin Martin (ZA) 4.9.2019
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 4.9.2019
Spojená škola Martin Martin (ZA) 9.9.2019
SOŠ poľn. a služ.na vidieku Predmestská 82, Žilina Žilina (ZA) 5.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6