Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
112

Zúčastnených žiakov:
627

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
CVČ Andreja Kmeťa 530/8, Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou (TN) 24.9.2019
Dopr. akad. Školská 66, Trenčín Trenčín (TN) 29.11.2019
Gym. J.Jesenského Radlinského 665/2, Bán. n/Bebrav Bánovce nad Bebravou (TN) 23.9.2019
Gym. Ľ.Štúra 1. mája 170/2, Trenčín Trenčín (TN) 29.11.2019
Gym.V.B.Nedožerského,Matice slov.16,PD Prievidza (TN) 5.9.2019
OA Pov.Bystrica Považská Bystrica (TN) 3.3.2020
OA Trenčín Trenčín (TN) 13.9.2019
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 23.9.2019
SOŠ J.A.B. - Námestie SNP 5,Partizánske Partizánske (TN) 3.9.2019
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 17.9.2019
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 16.9.2019
SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne Trenčín (TN) 29.11.2019
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 29.11.2019
Gym. A.Merici Hviezdoslavova 10, Trnava Trnava (TT) 25.9.2019
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 3.9.2019
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 21.10.2019
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 19.9.2019
OA Kukučínova 2, Trnava Trnava (TT) 11.9.2019
OA Tehelná 4, Hlohovec Hlohovec (TT) 3.9.2019
SOŠ obch. a služ. Lomonosovova 2797/6, Trnava Trnava (TT) 16.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6