Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
112

Zúčastnených žiakov:
627

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 18.9.2019
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 19.9.2019
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 4.9.2019
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 4.9.2019
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 23.9.2019
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 10.9.2019
SCŠ Cirk.gym.Marianum sVJM B.Királya 30,Komárno Komárno - Komárom (NR) 10.9.2019
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 24.9.2019
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 15.9.2019
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 13.9.2019
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 10.9.2019
SOŠ pedagogická. Engelsova 3, Levice Levice (NR) 23.9.2019
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 24.9.2019
SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice (NR) 6.9.2019
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 18.9.2019
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 13.1.2020
SPŠ staveb. Cabajská 4, Nitra Nitra (NR) 5.9.2019
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 18.9.2019
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 10.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6