Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
112

Zúčastnených žiakov:
627

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Ľ. Štúra 26, Michalovce Michalovce (KE) 9.9.2019
Gym. Komenského 32, Trebišov Trebišov (KE) 2.9.2019
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Košice-Juh (KE) 10.9.2019
OA Watsonova 61, KE 1 Košice-Sever (KE) 9.9.2019
Spoj.škola, Kollárova 17, Sečovce Sečovce (KE) 5.9.2019
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 9.9.2019
SOŠ E, Stojan 1, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 6.9.2019
SOŠ obch. a služ. Školská 4, Michalovce Michalovce (KE) 2.9.2019
SOŠPg sv. CaM KE Košice (KE) 27.9.2019
SPŠ staveb. a geodet. Lermontovova 1, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 30.8.2019
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 5.9.2019
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 18.9.2019
SZŠ Kukučínova 40, KE 4 Košice-Juh (KE) 18.12.2019
SZŠ Masarykova 27, Michalovce Michalovce (KE) 30.8.2019
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 12.9.2019
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 2.9.2019
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 30.9.2019
Gym. Párovská 1, Nitra Nitra (NR) 11.9.2019
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 18.9.2019
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6