Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
133

Zúčastnených žiakov:
696

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SPŠ staveb. Lomonosovova 7, Trnava Trnava (TT) 23.9.2019
SZŠ Daxnerova 6, Trnava Trnava (TT) 12.9.2019
Súkr. SOŠ Go Ferka Urbánka 19, Trnava Trnava (TT) 25.9.2019
Súkr.gym. s VJM Hlavná 21, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 17.9.2019
CVČ Komenského 1163, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 5.9.2019
ESŠ M.R.Štefánika 17, Martin Martin (ZA) 24.9.2019
Gym. Jesenského 2243, Kysucké N.M. Kysucké Nové Mesto (ZA) 19.9.2019
Gym. J.Lettricha J. Lettricha 2, Martin Martin (ZA) 4.9.2019
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Martin (ZA) 4.9.2019
OA Bernolákova 2, Martin Martin (ZA) 30.9.2019
Spojená škola Martin Martin (ZA) 9.9.2019
Spojená škola - Gymnázium J.C.Hronského Vrútky (ZA) 6.9.2019
SOŠ poľn. a služ.na vidieku Predmestská 82, Žilina Žilina (ZA) 5.9.2019
SOŠ strojnícka, Športová 1326, KNM Kysucké Nové Mesto (ZA) 12.9.2019
SPŠ inf. technológií - Nábrežná 1325,Kysucké Nové Kysucké Nové Mesto (ZA) 2.9.2019
SPŠ L. Novomeského 5/24, Martin Martin (ZA) 3.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7