Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2000 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
133

Zúčastnených žiakov:
696

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 12.9.2019
Súkr. str. športová škola. Užhorodská 39, KE 4 Košice-Juh (KE) 9.9.2019
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 30.9.2019
Gymnázium - M. R. Štefánika 16,Nové Zámky Nové Zámky (NR) 8.9.2019
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 18.9.2019
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 5.9.2019
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 18.9.2019
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 16.9.2019
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 4.9.2019
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 4.9.2019
OA Kálmána Kittenbergera 2, Levice Levice (NR) 23.9.2019
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 15.9.2019
Spojená škola s o.z. SPŠE S. A. Jedlika Nové Zámky (NR) 16.9.2019
SOŠ agrotechnická Tovarnícka 1632, Topoľčany Topoľčany (NR) 27.9.2019
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 13.9.2019
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 10.9.2019
SOŠ obch. a služ. T. Vansovej 2, Topoľčany Topoľčany (NR) 19.9.2019
SOŠ poľn. a služ. na vidieku Na lúkach 18, Levice Levice (NR) 20.9.2019
SOŠ potravinárska Krušovsk 2091, Topoľčany Topoľčany (NR) 25.9.2019
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 24.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7