Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
111

Zúčastnených žiakov:
893

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SOŠ T. Vansovej 32, Prievidza Prievidza (TN) 17.9.2018
SOŠ J.A.B. - Námestie SNP 5,Partizánske Partizánske (TN) 7.9.2018
SOŠ obch. a služ. Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza Prievidza (TN) 19.9.2018
SOŠ, Rastislavova 332, Nováky Nováky (TN) 10.9.2018
SŠŠ. Staničná 6, Trenčín Trenčín (TN) 12.9.2018
SZŠ C. Šimurkovej v Trenčíne Trenčín (TN) 21.9.2018
Súkr.gym. FUTURUM Kožušnícka 71/2, Trenčín Trenčín (TN) 7.12.2018
Gym. Á.Vámbéryho s VJM N. sv. Štefana 1190/4, D. S Dunajská Streda (TT) 29.9.2018
Gym. I.Kupca Komenského 13, Hlohovec Hlohovec (TT) 19.9.2018
Gym. J.B.Magina Beňovského 358/100, Vrbové Vrbové (TT) 4.9.2018
Gym. Pierra de Coubertina Nám. SNP 9, Piešťany Piešťany (TT) 24.9.2018
Hotel.akad. Ľ.Wintera Stromová 34, Piešťany Piešťany (TT) 27.9.2018
OA Kukučínova 2, Trnava Trnava (TT) 14.9.2018
OA Tehelná 4, Hlohovec Hlohovec (TT) 7.9.2018
SOŠ rozv. vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, D Dunajská Streda (TT) 7.9.2018
SPŠ Komenského 1, Trnava Trnava (TT) 25.9.2018
SPŠ dopr. Študentská 23, Trnava Trnava (TT) 11.9.2018
SPŠ staveb. Lomonosovova 7, Trnava Trnava (TT) 17.9.2018
SŠŠ J. Herdu Trnava Trnava (TT) 24.9.2018
SŠŠ, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Dunajská Streda (TT) 7.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6