Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
111

Zúčastnených žiakov:
893

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Kat.sp.šk. Gym. sv.V.de Paul, Saratovská 87, LV Levice (NR) 6.9.2018
OA Bolečkova 2, Nitra Nitra (NR) 24.9.2018
OA Nám. hrdinov 7, Šurany Šurany (NR) 21.9.2018
SCŠ Cirk.gym.Marianum sVJM B.Királya 30,Komárno Komárno - Komárom (NR) 17.9.2018
Spoj.škola s o.z. Hot. akad. Slančíkovej 2, Nitra Nitra (NR) 21.9.2018
Spoj.škola STRED.ŠPORT.ŠKOLA. Slančíkovej 2,Nitra Nitra (NR) 20.9.2018
SOŠ drev. Pílska 7, Topoľčany Topoľčany (NR) 17.9.2018
SOŠ obch. a služ. Budovateľská 32, Komárno Komárno (NR) 11.9.2018
SOŠ pedagogická. Engelsova 3, Levice Levice (NR) 27.9.2018
SOŠ služieb Sv. Michala 36, Levice Levice (NR) 10.10.2018
SOŠ Pod amfiteátrom 7, Levice Levice (NR) 9.9.2018
SOŠ TaS,Tovarnícka 1609, Topoľčany Topoľčany (NR) 9.10.2018
SOŠ vet. Dražovská 14, Nitra Nitra (NR) 28.9.2018
SPŠ staveb. Konkolyho 8, Hurbanovo Hurbanovo (NR) 13.9.2018
SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho 2, Komárno Komárno (NR) 3.9.2018
SZŠ Farská 23, Nitra Nitra (NR) 4.9.2018
SZŠsv.Vincenta de Paul 17.novembra1056,Topoľčany Topoľčany (NR) 9.10.2018
SSOŠPg Topoľčany Topoľčany (NR) 4.9.2018
Súkr. SOŠ s VJM Slovenská 52, Kolárovo Kolárovo (NR) 10.9.2018
Gym. Konštantínova 2, Prešov Prešov (PO) 4.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6