Hádzaná žiačok SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2018 / 2019

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
111

Zúčastnených žiakov:
893

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Košice-Juh (KE) 14.9.2018
OA Komenského 18, Trebišov Trebišov (KE) 7.9.2018
OA Watsonova 61, KE 1 Košice-Sever (KE) 3.9.2018
Spoj.škola, Kollárova 17, Sečovce Sečovce (KE) 5.9.2018
SOŠ Ostrovského 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 5.9.2018
SOŠ Hlavná 54, Moldava n/Bodvou Moldava nad Bodvou (KE) 3.9.2018
SOŠ E, Stojan 1, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 10.9.2018
SOŠ obch. a služ. Školská 4, Michalovce Michalovce (KE) 4.9.2018
SPŠ technická - Hviezdoslavova 6,Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves (KE) 10.9.2018
SZŠ Námestie 1. mája č. 1, Rožňava Rožňava (KE) 18.9.2018
Súkromná SOŠ DSA Trebišov Trebišov (KE) 18.9.2018
Súkr. str. športová škola. Užhorodská 39, KE 4 Košice-Juh (KE) 13.9.2018
Gym. Bernolákova 37, Šurany Šurany (NR) 6.9.2018
Gym. Golianova 68, Nitra Nitra (NR) 19.9.2018
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Levice (NR) 20.9.2018
Gym. H.Selyeho s VJM Biskupa Királya 5, Komárno Komárno - Komárom (NR) 21.9.2018
Gym. J.Kráľa - SNP 3, Zlaté Moravce Zlaté Moravce (NR) 10.9.2018
Gym. J.Fándlyho Školská 3, Šaľa Šaľa (NR) 20.9.2018
Gym. Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10, Komárno Komárno (NR) 17.9.2018
Gym.; Ul.17. novembra 1180/16, Topoľčany Topoľčany (NR) 15.9.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6