Súpiska kola - Okresné kolo Dunajská Streda, Trnavský kraj

Súťaž:
 
Kolo :
 
Škola:
 
Tréner:
 
Asistent:
PaedDr. Bosnyák István
 
Riaditeľ školy:
Mgr. Aranka Vida
 
Dátum:
03.02.2020
 
Poznámka:
 
 
 
Názov tímu: Súkr. SOŠ s VJM Neratovické nám. 1916/16, Dun. Str
Meno Dátum nar. Pohlavie Poznámka
Horváth Kristóf M
Nagy Máté M
Posvanc Iván M
Vanko Dominik M