Zmeny na ovládacom paneli 2020

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov.

Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho EDUID školy.

Po prihlásení na www.skolskysport.sk si ho môžete skontrolovať. Ak je správne, postupujte podľa pokynov a kliknutím na Pridať z RIS si vytvorte svoj pracovný zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú športových súťaží tak, aby sa vám zbytočne nezobrazovali všetci žiaci školy.

Zoznamy v Archíve majú len informatívny charakter a nedá sa s nimi hýbať.

Zoznamy RIS obsahujú údaje z predchádzajúceho školského roka, žiaci 9. ročníkov ZŠ boli automaticky vyradení na základe veku a stredné školy si ich môžu vyhľadať na základe EDUID žiaka.

Zoznamy žiakov budú v októbri aktualizované podľa skutočného stavu (septembrový zber RIS).

Zmeny na ovládacom paneli