Zmeny na ovládacom paneli 2020

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov.

Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho EDUID školy.

Po prihlásení na www.skolskysport.sk si ho môžete skontrolovať. Ak je správne, postupujte podľa pokynov a kliknutím na Pridať z RIS si vytvorte svoj pracovný zoznam žiakov, ktorí sa zúčastňujú športových súťaží tak, aby sa vám zbytočne nezobrazovali všetci žiaci školy.

Zoznamy žiakov budú aktualizované v októbri podľa skutočného stavu (septembrový zber RIS).

Zoznamy v Archíve majú len informatívny charakter a nedá sa s nimi hýbať.

V septembri obsahujú zoznamy RIS ešte údaje z predchádzajúceho školského roka.

Žiaci 9. ročníkov ZŠ (prváci na SŠ) boli automaticky vyradení zo zoznamov ZŠ na základe veku a stredné školy si ich môžu vyhľadať na základe EDUID a priezviska žiaka - viď manuál Zmeny na ovládacom paneli.

Ako pomôcku sme pre vás nahrali inštruktážne video.