POZVÁNKA na VZDELÁVANIE

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné

„Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“.

Miesto konania: Banská Bystrica 

Termín: 20. – 22. január 2017

Prihlásiť sa je potrebné do 9.12.2016.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA