POZASTAVENÉ SÚŤAŽE

Od štvrtka 12. marca 2020 je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia.

 

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pre oblasť športu

 

Slovenská asociácia športu na školách

Organizácia jednotlivých kôl školských športových súťaží na všetkých úrovniach je až do odvolania pozastavená.

Plánované školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia budú posunuté alebo celkom zrušené v závislosti od vývoja situácie.

 

Slovenský futbalový zväz

Futbalový turnaj ZŠ o Školský pohár Slovenskej sporiteľne je pozastavený.

Slovenský futbalový zväz ako hlavný organizátor školskej futbalovej súťaže Školský pohár Slovenskej sporiteľne 2019/2020 na základe tohto vyhlásenia a usmernenia MŠVVaŠ SR, pozastavuje priebeh 9. ročníka tejto školskej futbalovej súťaže.

O ďalšom priebehu súťaže vás budeme informovať aj na tejto stránke.