Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Nakoľko sú výučba telenej vychovy, organizovanie školských športových súťaží, povinné testovanie žiakov ako aj športové krúžky na školách v ŠKD súčastou výchnovno-vzdelávacieho procesu, riadia sa manuálom vypracovaným MŠVVaŠ pre príslušnú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. Do 20.9.2020 je aktuálne zákaz využívať školské telocvične, posilovne a iné priestory určene pre šport.

Ak sú na využívanie týchto priestorov viazané termíny (súťaže, testovanie...), budú sa musieť presunúť na neskorší termín, resp. uskutočnit v exteriéri za predpokladu dodržania všetkých platných nariadení hlavného hygienika SR.

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

Čo sa týka využívania školských telocviční športovými klubmi, je aktuálne platná informácia na stránke www.minedu.sk jednoznačná a teda nezakazuje, ale odporúča zvážiť využívanie telocviční na školách športovými klubmi.

Toto rozhodnutie musí vykonať riaditeľ školy v súčinnosti so zriaďovateľom, ktorý môže takéto uživanie pre potreby športových klubov povoliť, resp. upraviť režim ich využívania.

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-odporuca-zvazit-prenajom-telocvicni-sportovymi-klubmi/

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-odporuca-zvazit-prenajom-telocvicni-sportovymi-klubmi/

 

Pri akýchkoľvek nejasnostiach odporúčame pravidelne sledovať stránky úradu verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/ ako aj aktualne témy na www.minedu.sk.