OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) po pilotnom ročníku vstupuje na základných školách do „ostrej“ prevádzky ako Národný športový projekt.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v školskom roku 2020/21 pokračuje v projekte Olympijský odznak všestrannosti, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom na všetkých školách v jeho pilotnom ročníku v priebehu predošlého školského roka.

Na každú školu, ktorá sa zapojila do pilotného ročníka projektu OLOV, SOŠV koncom júna zaslal zaujímavé ceny pre pedagógov a pre každého zúčastneného žiaka certifikát s jeho bodovými výsledkami. Pre tých žiakov, ktorí splnili stanovené bodové kritériá, SOŠV poslal aj odznaky (zlaté, strieborné, či bronzové).

Projekt Olympijský odznak všestrannosti je určený pre 6. ročníky základných škôl. Testovať sa v jeho rámci môžu žiaci buď jednorazovo (niekoľkokrát počas školského roka), prípadne možno využiť postupovú súťaž škôl. Reprezentačné družstvo školy v takom prípade musí pozostávať z ôsmich žiakov – štyroch dievčat a štyroch chlapcov.

V prípade záujmu o zapojenie školy do projektu OLOV, SOŠV žiada školy, aby nahlásili potrebné informácie (názov školy, meno zodpovedného pedagóga spolu s telefónnym číslom a emailom, testovanie jednotlivcov/postupová súťaž družstiev) písomne na adresu odznak@olympic.sk do 30. septembra 2020. Poskytnuté údaje budú v súlade s predpismi GDPR slúžiť len pre potreby projektu SOŠV a nebudú posunuté tretím stranám. Viac sa o tom dozviete na https://www.olympic.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sukromia

Po nahlásení informácií škola obdrží kompletné inštrukcie k ďalšiemu postupu smerom k realizácií projektu OLOV.

Slovenský olympijský a športový výbor verí, že aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa podarí aktivovať čo najviac škôl a ich žiakov do projektuOlympijský odznak všestrannosti (OLOV). SOŠV chce prostredníctvom tohto projektu zvýrazniť dôležitosť športovania ako najdôležitejšieho preventívneho prostriedku zdravej spoločnosti. 


 

 

Predchádzajúce informácie o projekte

 

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Projekt Olympijský odznak všestrannosti vstupuje do ďalšej fázy, prihlásiť sa môže každá škola s triedami 11 – 12-ročných žiakov.

Projekt Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Olympijský odznak všestrannosti prešiel koncom roka 2019 pilotným testovaním na vybraných školách. Na 40 základných školách absolvovalo batériu testovania v šiestich disciplínach (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad) dovedna 1 350 žiakov. Odznaky získalo spolu 319 žiakov, čo je 24 % z celkového počtu testovaných. Spolu bolo udelených 40 zlatých, 95 strieborných a 184 bronzových odznakov. V projekte ide o komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti.

Do konca školského roka 2019/20 sa môže do projektu Olympijský odznak všestrannosti prihlásiť akákoľvek škola, ktorá spĺňa kritéria, teda má triedy 11 - 12 ročných žiakov. Školy sa môžu prihlásiť do projektu prostredníctvom nahlásenia informácie na kontaktnú osobu Romana Hanzela na mailovej adrese odznak@olympic.sk. Každá škola následne dostane testovaciu tabuľku v excelovskom formáte, do ktorej vypíše všetky potrebné údaje z testovania. Prípadne si ju môže stiahnuť TU.

Po vyplnení treba tabuľku zaslať na adresu odznak@olympic.sk. Do IT platformy SOŠV sa zadávajú všetky výsledky z testovania s automatickým prideľovaním jednotlivých úrovní olympijských odznakov (zlato, striebro, bronz). Materiálne zabezpečenie na školy (tričká, šiltovky, zošity, šnúrky, vaky), aj menovite pre žiakov (certifikáty, odznaky), bude SOŠV zasielať pred koncom školského roka 2019/20.

Všetky najpodstatnejšie informácie týkajúce sa projektu nájdete na www.olympic.sk/olov, alebo ich získate prostredníctvom manažéra projektu Romana Hanzela na telefónnom čísle 02/49 25 61 08.

SOŠV verí, že zapojením čo najväčšieho počtu žiakov do projektu sa bude dariť prilákať mládež k pohybu, čo je základná preventívna požiadavka na zdravú populáciu. Projekt Olympijský odznak všestrannosti zároveň identifikuje potenciálnych budúcich olympionikov. Už teraz sa na základe výsledkov profilujú naozaj výnimoční budúci nádejní športovci.