Druhý ročník ALL STAR SCHOOL má svojich víťazov

 

Titul školy, ktorá najviac žije pohybom a športom putuje do obce Nedožery-Brezany

Druhý ročník celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom ALL STAR SCHOOL má svojich víťazov. Titul školy, ktorá najviac žije pohybom a športom získala Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany.

Do druhého ročníka súťaže sa z celkového počtu prihlásených škôl podarilo splniť súťažné podmienky 70 školám, ktoré sa v druhej fáze súťaže uchádzali o priazeň a sympatie hlasujúcich z celého Slovenska. Úlohou každého súťažného tímu (školy) bolo predstaviť -prostredníctvom videa alebo iným spôsobom - športový život na škole a v čo najlepšom svetle sa spropagovať a ukázať, že práve „naša škola“ najviac žije pohybom a športom.

Za svojich favoritov mohli ľudia v termíne od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020  hlasovať prostredníctvom bezplatného online hlasovania na adrese www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/ , kde sa nachádzajú všetky súťažné videá.

Na prvom mieste sa so ziskom 897 521 hlasov umiestnila Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany, druhé miesto patrí Základnej škole, Adyho 6 v Štúrove a tretie miesto obsadila Základná škola Široké.

1.miesto: získava Street workoutové ihrisko v hodnote 10 000 eur;

2.miesto: získava Street workoutové ihrisko v hodnote 5 000 eur;

3.miesto: získava Street workoutové ihrisko v hodnote 2 500 eur,

od spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o.generálneho partnera súťaže.

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. Projekt podporila ČSOB nadácia.

Súťaž je realizovaná ako súčasť komplexného multimediálneho projektu popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež s názvom MÔŽEBYŤ.SK. Odborným partnerom projektu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Národné športové centrum a Slovenská asociácia športu na školách.   

Kontakt:

Ing. Martin Michalica

e-mail: michalica@c-m.sk

mobil: 0915 795 240