Čo je to EDUID

EDUID je jedinečný identifikátor v rámci rezortného informačného systému MŠVVaŠ SR - RIS

Každá škola aj každá osoba (učiteľ, žiak) v rámci rezortu má svoje jedinečné EDUID. Jeho používanie pomáha pri vyhľadávaní škôl alebo osôb, čím urýchľuje servis zo strany NŠC.

EDUID je deväťmiestne číslo.

EDUID ŠKOLY začína číslicou 1. Rýchle vyhľadávanie je možné ns stránke RIS.

EDUID OSOBY začína číslicou 3.

Žiaci 9. ročníkov boli k 31.8.2021 vyradení z evidencie ZŠ. Kým dôjde k aktualizácii zoznamov škôl (začiatkom októbra na základe septembrového zberu RIS), sú títo žiaci dohľadateľní podľa EDUID - systém pri vyhľadávaní žiaka žiada zadať jedinečné eduid osoby, ktorú chcete pridať.