Cezpoľný beh ZŠ a SŠ

Veková kategória pre ročníky žiakov 1.1.2004 - 31.12.2007 v súťaži v cezpoľnom behu je v tomto ročníku podriadená majstrovstvám sveta, ktoré sú plánované na apríl budúceho roka vo Vysokých Tatrách

https://www.isfsports.org/sites/default/files/wsc_cross_country_2022_bulletin_1.pdf