Stredná odborná škola polytechnická ako organizačná zložka Spojenej školy - SNP 16,Sabinov

SNP
08301 Sabinov
Tel.: 0514880100
Fax: 4880102
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
13.11.2020 - 13.11.2020
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
7.10.2020 - 7.10.2020
Súpiska
default icon iné súťaže
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
14.10.2020 - 14.10.2020
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
14.10.2020 - 14.10.2020
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
5.11.2020 - 5.11.2020
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
24.9.2020 - 24.9.2020
Konečné poradie: 3
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Sabinov, Prešovský kraj
24.9.2020 - 24.9.2020
Konečné poradie: 2
Súpiska